Skip to main content
Omschrijving

De PS-Combinatievloer is een vrijdragende systeemvloer. De vloer is opgebouwd uit voorgespannen liggers in combinatie met hoogwaardige thermische EPS-elementen in Rc-waarden van 3.7 t/m 6.5 m2 K/W.

De vloer wordt voorzien van een druklaag met een kruisnet.

Het systeem voldoet aan de normen van het Bouwbesluit.

De PS-Combinatievloer ligt op voorraad voor leveringen volgens specificatie.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld als begane grondvloer boven kruipruimten voor de utiliteitbouw en de woningbouw. Goed toe te passen voor uitbouwen, renovaties en bij projecten waar flexibiliteit benodigd is.

Levering/Montage

De betonnen liggers & EPS-blokken worden franco gelost voor het werk. Leveringen zullen plaatsvinden in de loop van de dag. De liggers worden veelal gelegd met een kraan.

Hierna kunnen de EPS-blokken en randkisten gemonteerd worden. Vervolgens wordt de wapening geplaatst en de druklaag aangebracht.

Product gegevens
Lengte liggers 750 t/m 6300 mm (50 mm oplopend)
Lengte vulelement (EPS) 1250 mm
Breedte vulelement (EPS) 600 & 480 mm
Vloer hoogte 210 mm
Ligger hoogte 170 mm
Gewicht ligger 32,8 kg/m1
Dikte druklaag boven ligger 40 mm
Dikte druklaag boven vulelement 50 mm
Minimale wapening Ø5-150-150
Opstort C20/25 minimaal (excl. oplegging) 65 L/m2
Eigen gewicht excl. afwerking 1,97 kN/m2
Milieuklasse XC1
Betonkwaliteit liggers C45/55
Vulelement K (smallblok) 480-485 mm lengte 1250 mm
Vulelement G (normaalblok) 600-605 mm lengte 1250 mm