Skip to main content
Omschrijving

Geïsoleerde kanaalplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren en speciaal ontwikkeld als begane grondvloer voor de woning- en utiliteitsbouw.

Toepassingsgebied

Begane grondvloeren voor woningbouw en utiliteitsbouw in voornamelijk meer eenvoudige constructies.

Levering/Montage

De geïsoleerde kanaalplaatvloeren worden franco gelost of ongelost (afhankelijk van lengte en/of gewicht elementen) geleverd voor het werk via begaanbare wegen.

De platen te hijsen met een geschikte vloerenklem en de pasplaten m.b.v. ingestorte hijsogen of sparingen voor hijssleutels. Na het leggen van de elementen kunnen de voegen worden gevuld met beton of zand-cementmortel met een sterkteklasse ≥ C12/15.

Sparingen (fabrieksmatig aangebracht)
Open sparingen t.b.v. doorvoeren e.d. positie/grootte in overleg
Constructieve sparingen Sleufsparingen, kolomsparingen, hamerkopsparingen
Kruipluiksparingen Geboord ø 500 mm
Andere mogelijke voorzieningen Ravelingen (raveelijzers), schuinzagen, meeleveren PVC afdichtingsdoppen of Celdex (luchtdicht)
Product gegevens geïsoleerde kanaalplaatvloeren
Type Hoogte mm Massa kg/m2 Overspanning max. mm Voegvulling l/m1
KPL 200 200 290-325 8500 7,5
KPL 265 265 355-500 11000 10,0
KPL 320 320 445 13000 11,5
KPL 400 400 512 15000 16,5
Breedte Standaard; 1200 mm (diverse pasplaatbreedtes mogelijk)
Betonkwaliteit C45/55
Betonstaal FeP1860
Isolatiewaarde Rc= 3,7 K/W m2, 4,0 K/W m2, 5,0 K/W m2 en 6,5 K/W m2
Milieuklasse Standaard XC1 (overige in overleg)
Brandwerendheid n.v.t.
Nokoplegging Mogelijk bij kpl 200 en 265 mm, bij kpl 320 en 400 mm is alleen spiegeloplegging mogelijk.
Hoogte nok Rc=3,7 K/W m2 (130 mm), Rc=4,0 en 5,0 K/m2 (150 mm), Rc=6,5 K/W m2 (200 mm)